Cyfleusterau ar Rhyd y Galen

 

• Wifi am ddim
• Cawodydd a thoiledau moethus
• Ystafell rhiant a phlentyn
• Cawod a thoiled i'r anabl
• Sychwr gwallt
• Sychwr dwylo
• Ty Golchi (peiriannau golchi, sychu ac haearn smwddio)
• Lleiniau caled gyda trydan, dŵr a draen
• Lleiniau glaswellt gyda trydan, dŵr a draen
• Pwyntiau trydan 16 amp
• Rhewi blociau rhew
• Tenis bwrdd
• Badminton dan do
• Peldroed bwrdd
• Skittles
• Man arllwys i motorhomes
• Lle chwarae plant
• Llwybyr cerdded ci
• Lonydd Tarmac
• Man ailgylchu
• Siop sglodion 1 milltir
• Tafarn 1 milltir
 

 North Wales Web Design