TARIFF 2015

 

Maes Carafanau a Phebyll Rhyd y Galen (cawodydd a dŵr poeth am ddim)

 

Prisiau ar gyfer pabell, carafan neu motorhome gyda 2 berson

 

 

Glaswellt

Llain glaswellt gyda trydan 16amp dŵr & draen

2 Ebrill

5 Ebrilli

£26

£31

6 Ebrill

30 Ebrill

£16

£21

1 Mai

3 Mai

£26

£31

4 Mai

21 Mai

£16

£21

22 Mai

24 Mait

£26

£31

25 Mai

31 Mai

 £20

£25

1 Mehefin

16 Gorff

£16

£21

17 Gorff

27 Awst

 £20

£25

28 Awst

30 Awst

£26

£31

31 Awst

6 Medi

 £20

£25

7 Medi

31 Hydref

£16

£21

Oedolion Ychwannegol £4, Plant 3-16oed £2, Cŵn £1Adlen, Pabell Plant, Gazebo £2

Lleiniau tymhorol gweddill 2013 £900

 

  

Mae angen talu pris 2 noson fel blaendal a'r taliad yn llawn dros wyliau banc.
gellir bwcio gyda cherdyn credit/debit ar 01286 650216.  Ni chewch ad-daliad o unryw flaendal.
 

  

 

 North Wales Web Design