Rhyd y Galen – maes carafan a pharc gwersylla tawel a gwirioneddol hardd sydd ddim ond 6 milltir o lwybr yr Wyddfa. 

 

 

Mae yma olygfeydd prydferth o’r sefyllfa.


Mae’r safle yn heddychlon, yn berffaith ar gyfer gwyliau i’r  teulu.  Mae Rhyd y Galen yn ddelfrydol ar gyfer ymweld a’r  a’r mannau hardd sydd yn yr ardal yn ogystal â’r gweithgareddau hamdden a’r gweithgareddau awyr agored syddf ar gael yn y fro.


Mae’r mynyddoedd a’r llynnoedd ar eich rhiniog.  Mae glannau’r môr yn agos iawn;  a lleoedd atyniadol ac enwog fel Castell Caernarfon a Phorthmeirion o fewn cyrraedd.

 

Wifi am ddim


Galwch ni ar 01286 650216 i holi ymhellach.
 

 
 North Wales Web Design